Skip to main content

#മദ്യവിമുക്ത_നാടിനായ്_നമുക്ക്_കൈക്കോർക്കാംമദ്യപാനം സമൂഹം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടവും കുടുംബബന്ധങ്ങളെ തകർക്കുകയും വ്യക്തിജീവിതത്തെ ശിഥിലമാക്കുകയും ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദുശീലമാണ്.മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മുക്തിനേടാൻ അപൂർവ്വ പച്ചമരുന്നുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വളറെ ഫലപ്രദമായ ഔഷധം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുടെ കണ്ണീർ ഒപ്പാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്.യാതൊരു പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നും മദ്യപാനി അറിയാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിലും ഈ ശീലം മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നതും ഈ മരുന്നിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്...
സംശയനിവാരണത്തിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കാം. :-+91 9633540925
Very effective and safe medicine for alcohol addictions. Alcohol addictions which ruins family relations , social commitment and body health.we provide a unique Herbal formulation for deaddiction .
For more details:- +91 9633540925

Comments

 1. This is another testimony on how Chief Dr Lucky cured my HIV disease. Do you need a cure for your HIV disease? Do you want to be cured from your cancer disease? Or you want to be free from any type of disease. Kindly visit his website https://chiefdrluckyherbaltherapy.wordpress.com/ . He just cured my HIV disease and I’m very grateful to him, he is the only herbalist that can cure you.  
  WhatsApp number : +2348132777335 
  Via Email : chiefdrlucky@gmail.com
  Thank you all for reading,
  God bless"

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

മദ്യപാനി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മദ്യപാനം നിര്‍ത്താം.....

    ഭാരതമൊട്ടാകെ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളെ മദ്യപാന മുക്തരാക്കിയ  ഒരത്യപൂര്‍വ സിധൌഷദം  ആണ് സുരര്‍ (നാഷമുക്തി ചൂര്‍ണ)വളരെ പെട്ടെന്ന് മദ്യപാനം നിര്‍ത്താനും അതുവഴി കുടുമ്പത്തില്‍ ശന്തോശം കൊണ്ടുവരാനും ഈ മരുന്നിനു സാധിക്കുന്നു. പ്രതേക രുചിയോ, നിറമോ, മണമോ, ന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ഈ മരുന്ന സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ കലര്‍ത്തി മദ്യപാനി അറിയാതെ തന്നെ നല്‍കുവാന്‍ സാധിക്കും. രാവിലെയോ ഉച്ചക്കോ വൈകുന്നേരമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം മരുന്ന നല്‍കിയാല്‍ മതി. രാവിലെ നല്‍കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇറച്ചി, മീന്‍ കറികളില്‍ നല്‍കരുത്. പച്ചക്കറികളിലും ചായ,ഹോര്‍ലിക്സ് എന്നിവയിലും കലര്‍ത്തി നല്‍കാം.     ഭാരത സര്‍ക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം നേടിയ ഈ മരുന്നിനു യാതൊരു പാര്‍ശ്വ ഫലങ്ങളും  ഇല്ല. വളരെ വേഗത്തില്‍ മരുന്ന ശരീരത്തില്‍ ലയിച്ചു ചേരുകയും മദ്യത്തോട് വിരക്തി തോന്നിതുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. മദ്യപാനി അറിയാതെ ആണ് മരുന്ന് നല്കുന്നെതെങ്ങില്‍ മദ്യപാനം പൂര്‍ണ്ണമായും  നിര്ത്ഹിയത്തിനു ശേഷവും ഈ വിവരം അയാളെ അറിയിക്കതിരിക്കുന്നതാണ്  നല്ലത്. നല്ല ക്ഷ്ഹീനം ഉള്ള വ്യക്തി ആണെങ്കില്‍ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച പാക്കറ്റിലെ പകുതി വീതം നല്‍കുക.

Chronic Bronchitis - Prevention and Cure Through Unani Medicine

  The bronchi are air passages connecting the windpipe (trachea) with the sacs of lungs (alveoli), where oxygen is taken up by blood. Bronchitis is an inflammation of bronchi causing excessive mucus production and swelling of the bronchial walls. Chronic bronchitis is the term applied when coughing and sputum continues for 2-3 months and returns each year for at least two years generally lasting slightly longer each time. According to the Unani system of medicine ‘ Sual ’ or cough is an act by which body tries to remove the irritating substances from organs (lungs). The act of cough is performed by contraction and relaxation of chest muscles and diaphragm. Sometimes chronic bronchitis is associated with airflow obstruction and may be associated with breathlessness. Causes According to Unani system of medicine, chronic bronchitis is caused due to accumulation of excessive phlegm in the respiratory system that causes irritation to the sacs of the lung thereby resulting in cough. The inc

Stomatitis and Unani Treatment

Oral inflammation and ulcers, known as stomatitis, may be mild and localized or severe and widespread. They are invariably painful. Stomatitis may involve swelling and redness of the oral mucosa or discrete, painful ulcers (single or multiple). Less commonly, whitish lesions form, and, rarely, the mouth appears normal (burning mouth syndrome) despite significant symptoms. Symptoms hinder eating, sometimes leading to dehydration and malnutrition. Secondary infection occasionally occurs. Some conditions are recurrent. Stomatitis may be caused by local infection, systemic disease, a physical or chemical irritant, or an allergic reaction. many cases are idiopathic. Because the normal flow of saliva protects the mucosa against many insults, xerostomia predisposes the mouth to stomatitis of any cause. The  most common specific causes overall include Recurrent aphthous stomatitis (RAS)—also called recurrent aphthous ulcers (RAU) Viral infections, particularly herpes simplex an